قیمت گذاری

هزینه ی تبلیغات ادینود به صورت کلیکی (CPC) محاسبه می شود. شما تنها به ازای کاربرانی که روی تبلیغ شما کلیک می کنند و به سایت شما منتقل می شوند، هزینه پرداخت می کنید.

قیمت پایه ی به ازای هر کلیک واقعی، ۱۸۰ تومان می باشد. این مبلغ با انتخاب هدف‌گیری های مختلف، تغییر می کند. قیمت کلیک های مختلف را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید.

قیمت پایه
۱۸۰ تومان
هدف‌گیری رفتار و علایق کاربران
۱۵۰ تومان
هدف‌گیری موضوعات صفحات وب
۱۵۰ تومان
هدف‌گیری کلمات کلیدی
۶۰ تومان
هدف‌گیری جغرافیایی
۲۰ تومان
هدف‌گیری سیستم عامل
۲۰ تومان