فرصت های شغلی

ادینود متشکل از تیمی جوان و پویا است. تمام افراد حاضر در ادینود به دنبال آینده ای بزرگ و یادگیری بیشتر هستند. ما به دنبال افرادی جوان، پرانرژی، چالشی و مستعد هستیم که تیم بزرگتر و بهتری را داشته باشیم. اگر شما این توانایی را در خود سراغ دارید، فرم زیر را پر کنید و منتظر تماس از طرف ما باشید.